close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 2 sierpnia 2017

  Konsulat Generalny w Mediolanie informuje, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Rodzina polonijna”. Celem konkursu jest wspieranie współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim ze szkołami w Polsce. Termin składania ofert upływa 16 sierpnia br.

  Projekt „Rodzina polonijna” to program rozwoju współpracy w zakresie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych związanych z:

  • upamiętnieniem wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską (w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości);
  • upowszechnianiem polskiego dziedzictwa narodowego, sylwetek wybitnych Polaków, w tym na emigracji i postaci polskiego pochodzenia zasłużonych dla społeczności lokalnych w kraju zamieszkania Polonii i Polaków oraz ich dorobku w różnych dziedzinach życia. Dotyczyć będzie również sylwetek patronów, a także ich działalności ustanowionych przez Sejm RP na lata 2017 i 2018 oraz tradycji i zwyczajów związanych z rokiem polskim.

   

  Program będzie realizowany w latach 2017-2018 w formie otwartego konkursu MEN. Budżet to 1,5 mln w każdym roku. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł. Szczegółowa informacja oraz stosowne dokumenty (m.in. regulamin konkursu i formularz składania ofert) są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MEN. Do maila załączam ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami

   


  Ogłoszenie MEN dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

   

  Uprzejmie prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o konkursie w środowiskach polonijnych.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: