close

Szkoły polskie

Szkolne Punkty Konsultacyjne

 

Na terenie mediolańskiego okręgu konsularnego - w Mediolanie i Bolonii działają dwa Szkolne Punkty Konsultacyjne (SPK) przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie. Są to placówki oświatowe istniejące w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 roku. Przyjmowani są do nich zarówno polscy uczniowie czasowo przebywający za granicą jak i uczniowie polskiego pochodzenia. Praca filii jest koordynowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie.

 

Uczniowie uczą się w systemie kształcenia na odległość, uczęszczając dwa razy w miesiącu na zajęcia i realizują uzupełniający plan nauczania z języka polskiego, historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Po spełnieniu wymogów formalnych, zostają sklasyfikowani i otrzymują polskie świadectwo. Jednocześnie uczęszczają do miejscowej szkoły włoskiej.

 

Kształcenie w szkolnych punktach konsultacyjnych dla obywateli polskich jest nieodpłatne. Daje możliwość poznania ojczystego języka, kontaktu z polską kulturą i tradycją, kontynuowania nauki.

 

1. Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Herlinga Grudzińskiego
przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie
Antoniano di Bologna
Via Guido Guinizelli 3, 40125 Bologna

Kierownik: Danuta Nowak, mail: bolonia@orpeg.pl ;


2. Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie
Stowarzyszenie Faes

via Fossati 2/a, Mediolan (Milano)

Kierownik: Ewa Gleń, mail: mediolan@orpeg.pl;

 

Szkoła europejska i szkoły społeczne zarejestrowane w bazie ORPEG

Ponadto na terenie podlegającym Konsulatowi Generalnemu RP w Mediolanie działają Szkoła europejska, w której od  2005 r. prowadzone są zajęcia  trzy szkoły społeczne oraz szkoła europejska zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą:
 

3. Szkoła Europejska w Varese – (Scuola Europea di Varese)

Strona internetowa http://www.eurscva.eu/scuolaeuropea-ita/

Tel. +39 0332 806111, mail (sekretariat): virginie.amic@eursc.org

 

4. Szkoła Polska w Padwie przy Stowarzyszenie AIPP, Associazione Italo-Polacca-Padova
Strona internetowa szkoły:  http://www.polskaszkola-padwa.pl/
mail:  aipp.szkolapolska@gmail.com
Koordynator szkoły:  Joanna Wesołowska

 

5. Polonijne Rodzinne Centrum Integracyjno – Edukacyjne – Polonijne Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Veneto przy Stowarzyszeniu „Polska Ludoteka Rodzinna w Campiglia dei Berici (VI)
strona internetowa: http://szkola.polskaludoteka.it
Koordynator: Agata Jankowska, mail: info@polskaludoteka.it

 

6. Szkoła Polska ABC w Udine (Stowarzyszenie Polonik)

Koordynator: Małgorzata Wasik, tel. +39 3490 628 968,mail: szkola@polonik.org

 

Inne formy prowadzenia zajęć z języka polskiego i w języku polskim dla dzieci i młodzieży

 

 7.  Zajęcia dla przedszkolaków w Mediolanie - Związek Polaków w Mediolanie

Strona internetowa: http://www.polonia-milano.org/

mail: przedszkolakiwmediolanie@gmail.com

Koordynator: Anna Maciąg tel. +39 338 6706121

 

8. Polska Ludoteka w Genui – zajęcia dla przedszkolaków

Centrum Edukacji i Integracji Społecznej „Bratanki”

Profil na facebooku https://www.facebook.com/Polska-Ludoteka-w-Genui-613077025531936/

mail: info@bratanki.com

Koordynator: Karolina Kowalcze

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych