close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją nr 99 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia w niektórych państwach urzędów konsularnych, w których udziela się wiz, Konsulat Generalny RP w Mediolanie nie wydaje już wiz dla cudzoziemców.

   

  Zgodnie z w/w decyzją Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie zozstał wyznaczony do udzielania wiz na terytorium Włoch.

   

  W związku z powyższym osoby zamieszkałe na terenie mediolańskiego okregu konsualrnego, pragnące uzyskać wizę do Polski, powinny udać sie do Wydziału Konsularnego Ambasady w Rzymie celem jej wyrobienia.

   

  Ogólna informacja wizowa

   

  Od dnia 15 września 2011 r. złożenie wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen jak i krajową, musi być poprzedzone elektroniczną rejestracją wniosku wizowego pod adresem:

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

  Znajdą tam Państwo również szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków w formie elektronicznej.

   

  Wiza Schengen C

   

  Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski lub wszystkich państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w okresie półrocznym liczonym od daty piewszego wjazdu lub poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem), musicie Państwo aplikować o wizę Schengen C.

  Wiza Schengen jednolita (C ważna na Państwa Schengen) upoważnia do pobytu na terytorium wszystkich państw Schengen

   

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej (C ważna tylko na Polskę lub z wyłączeniem określonego państwa/państw Schengen) upoważnia do pobytu jedynie na terytorium państwa/państw, na które jest ważna.

   

  Wiza krajowa D

   

  Jeżeli zamierzacie Państwo przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni (minimum 91) w okresie półrocznym liczonym od daty piewszego wjazdu, musicie Państwo aplikować o wizę krajową D.

  Wiza krajowa (D) upoważnia do przebywania:

   

  • na terytorium Polski na czas pobytu oraz okres ważności, na jaki została wydana;
  • oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do trzech miesięcy w okresie półrocznym.

  Tranzytowa wiza lotniskowa

   

  Jeżeli zamierzacie Państwo udać się samolotem z państwa trzeciego do państwa trzeciego i połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym w strefie Schengen (na terytorium RP), a także:

   

  (1) nie zamierzacie Państwo opuszczać międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska oraz

  (2) posiadacie obywatelstwo: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki

  to musicie Państwo aplikować o tranzytową wizę lotniskową A.

   

  W przypadku planowanego tranzytu przez lotnisko położone na terytorium innego państwa Schengen niż Polska sugerujemy zwrócenie się z zapytaniem o obowiązek posiadania wizy lotniskowej bezpośrednio do urzędu konsularnego danego państwa.

  Tranzytowa wiza lotniskowa A upowżnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

   

  Ile czasu mogę przebywać na terytorium Polski/Schengen na wizie C i D?

   

  Cudzoziemcy mogą przebywać na terytorium Polski (wizy krajowe D) lub Schengen (wizy jednolie C) przez okres przewidziany w wizie („czas pobyu", oznaczony cyframi) w okresie ważności wizy („wiza ważna od... do...", oznaczony datami).

  Wyjazd z Polski/strefy Schengen musi nastąpić najpóźniej w ostatnim („ważna do...") dniu ważności wizy (niezależnie od tego, ile dni cudzoziemiec wykorzystał z „czasu pobytu").

   

  Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen C:

   

  1. Dokument podróży:

   

  • ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;
  • posiadający minimum 2 wolne strony;
  • wydany w okresie ostatnich 10 lat.

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

   

  3. Biometryczne zdjęcie.

   

  4. Opłata wizowa.

   

  5. Ubezpieczenie medyczne na wysokość minimum 30 tys. Euro i ważne na całym terytorium Schengen.

   

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

  • cel wjazdu;
  • posiadanie zakwaterowania;
  • posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski;
  • gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upłynięciu terminu ważności wizy.

  Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

   

  Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę krajową D:

   

  1. Dokument podróży.

  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.

  3. Biometryczne zdjęcie.

  4. Opłata wizowa.

  5. Ubezpieczenie medyczne.

  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:

   

  • cel wjazdu;
  • posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski;
  • konieczność przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni w okresie półrocznym.

  Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

   

  Konsul którego państwa Schengen jest właściwy do rozpatrzenia wniosku o wizę Schengen?

   

  Konsulem właściwym jest zawsze konsul tego państwa Schengen, które stanowi państwo głównego celu pobytu.

  Jeżeli nie udajecie się Państwo w ogóle do Polski, to nie możecie złożyć wniosku o wizę Schengen w polskim urzędzie konsularnym.

  Jeżeli udajecie się Państwo do kilku państw Schengen, to polski konsul jest właściwy do rozpatrzenia wniosku jedynie, jeżeli pobyt w Polsce jest głównym celem wjazdu na terytorium Schengen lub Polska jest państwem w którym zamierzacie przebywać najdłużej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: