close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY STANU CYWILNEGO

 • W Konsulacie RP w Mediolanie możliwe jest zarezerwowanie wizyty w następujących sprawach z zakresu prawa rodzinnego i stanu cywilnego:

   

  1. Administracyjna zmiana imienia i nazwiska
  2. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego
  3. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  4. Rejestracja urodzenia lub zgonu dla którego nie został sporządzony akt stanu cywilnego
  5. Uznanie w Polsce wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny
  6. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego
  7. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego
  8. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu zgonu w polskim rejestrze stanu cywilnego
  9. Uznanie ojcostwa
  10. Uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego
  11. Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym z urzędu stanu cywilnego w Polsce
  12. Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego z urzędu stanu cywilnego za granicą
  13. Uzyskanie (wydobycie) zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w państwie trzecim
  14. Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa we Włoszech
  15. Zawarcie małżeństwa przed konsulem
  16. Zawarcie małżeństwa we włoskim urzędzie
  17. Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Polsce

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: