close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRACA

 • Praca

   

  Od dnia 31.07.2006, decyzją Ministra Solidarności Społecznej Republiki Włoskiej, zniesione zostały ze skutkiem natychmiastowym ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla obywateli państw, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r., w tym Polski.

  Oznacza to w praktyce, że pracodawcy zamierzający zatrudnić obywateli polskich, nie są już zobowiązani do występowania o zezwolenie na ich zatrudnienie.

   

  Do podpisania umowy o pracę z włoskim pracodawcą, obywatel polski potrzebuje wyłącznie ważnego dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz włoskiego numeru identyfikacji podatkowej (codice fiscale), który można uzyskać w każdym oddziale urzędu skarbowego (Agenzia delle Entrate) na podstawie dowodu tożsamości.

  W szczególności, do zatrudnienia NIE jest wymagane zameldowanie (residenza), ani żaden dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie Włoch. W przypadku zamiaru wykonywania tzw. zawodu regulowanego, czyli wymagającego specjalnych uprawnień (np. lekarz, pielęgniarka, prawnik, architekt, i inne), będzie natomiast konieczne ich potwierdzenie przez właściwe ministerstwo we Włoszech.

   

  Zniesienie zezwoleń na zatrudnienie nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych, a osób zatrudnionych, jeśli przebywają we Włoszech przez więcej niż 3 miesiące, z wystąpienia do Urzędu Miasta lub Gminy (Comune) o wpis do rejestru mieszkańców. Brak wpisu do rejestru mieszkańców powoduje np. niemożność korzystania z bezpłatnych świadczeń służby zdrowia, pomimo odprowadzania składek ubezpieczeniowych przez pracodawcę.

  Nie podlega ograniczeniom i nie wymaga zezwolenia podejmowanie działalności gospodarczej na terenie Włoch przez obywateli polskich.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: