close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 • Ubezpieczenie zdrowotne

   

  Obywatele polscy zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce lub innym kraju UE, mają zapewnioną opiekę lekarską na terenie Włoch na takich samych zasadach, jak obywatele włoscy.

   

  Wyjazdy turystyczne lub poszukiwanie pracy

   

  W przypadku wyjazdu turystycznego lub w poszukiwaniu pracy, należy zaopatrzyć się w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub wykupić polisę w prywatnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Polisy prywatne zapewniają zwykle szerszy zakres świadczeń w razie wypadku lub zachorowania (np. transport do kraju), niż karta EKUZ wydana przez NFZ.

  W razie zachorowania należy zgłosić się do najbliższej przychodni (ASL - Azienda Sanitaria Locale lub USL - Unità Sanitaria Locale). W pilnych przypadkach można się udać na Szpitalny Oddział Ratunkowy (pronto soccorso). Adresy i telefony przychodni oraz szpitali można uzyskać w najbliższej aptece lub pod numerami alarmowymi 112 i 113. Numery 112 i 113 służą również do zgłaszania wypadków i niebezpiecznych zdarzeń.

  Za niektóre świadczenia należy uiścić zryczałtowaną opłatę zależną od ich rodzaju.

   

  Uwaga: posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia tylko do uzyskania świadczeń medycznych, które okazały się niezbędne już podczas pobytu za granicą. Jeśli podjęcie leczenia stanowi cel wyjazdu za granicą, pacjent będzie zobowiązany do samodzielnego pokrycia jego kosztów.

   

  Więcej informacji na temat opieki zdrowotnej w krajach UE, wykaz i opis właściwych formularzy można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

   

  Pobyt związany z pracą

   

  Obywatele polscy pracujący legalnie na terenie Włoch i odprowadzający składki ubezpieczeniowe samodzielnie lub poprzez włoskiego pracodawcę, uzyskują prawo do korzystania ze świadczeń medycznych gwarantowanych przez publiczny system opieki zdrowotnej pod warunkiem rejestracji w Lokalnym Zespole Opieki Zdrowotnej (Azienda Sanitaria Locale).

   

  Do uzyskania wpisu konieczne są następujące dokumenty:

  • pracownicy sezonowi, zatrudnieni na podstawie umowy o okresie do 3 miesięcy: oryginał umowy o pracę;
  • pracownicy zatrudnieni na okres przekraczający 3 miesiące: poświadczenie wpisu do rejestru mieszkańców w urzędzie gminy/miasta (Comune) i oryginał umowy o pracę;
  • osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą: poświadczenie wpisu do rejestru mieszkańców w urzędzie gminy/miasta (Comune), zaświadczenie o wpisie do Izby Handlowej (Camera di Commercio) lub innej korporacji zawodowej, zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego podatku IVA lub rejestracji w ubezpieczeniach społecznych (INPS).

  Pracownicy delegowani do pracy we Włoszech przez polskie firmy na podstawie umowy o pracę z polskim pracodawcą, przed wyjazdem z Polski powinni uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: